1997 Bazar de Utopías Rotas. Intermedia Performance. versión Palma de Mallorca

Version Fundació Pilar i Joan Miró
Palma de Mallorca

Documentation in PDF